Dakwerken

Oosterveer Dakwerken

Algemeen
Verblijfsruimte t.b.v. rustpauze en sanitaire voorziening zal door u ter beschikking gesteld worden.
In onze offerte zijn geen precariorechten opgenomen.
Wij zijn er van uit gegaan dat stroom en water door u ter beschikking wordt gesteld
Levering en montage
De uitvoeringsdatum van de werkzaamheden zal in overleg met u plaats vinden.
In deze offerte zijn geen parkeer kosten meegenomen,tenzij dit vermeld staat.
Betaling
40 % voor aanvang werkzaamheden.
50 % bij aanvang werkzaamheden.
10 % na oplevering.
Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum.
Prijzen
Alle bovengenoemde prijzen zijn Incl BTW.
Geldigheid
Deze vrijblijvende aanbieding is geldig tot 30 dagen na dagtekening van deze offerte.
Garantie
10 jaar garantie op de materialen, 2 jaar op de montage, tenzij er door derde werkzaamheden zijn
verricht na oplevering.


Deze prijsopgave geldt alleen voor de hierboven vermelde werkzaamheden. Extra materialen
of arbeidstijd die voortvloeien uit onvoorziene situaties, die optreden nadat de werkzaamheden zijn
gestart, en de werkzaamheden aan /of het afvoeren van millieubelastende materialen worden door
ons niet uitgevoerd.


Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn, zien uw reactie met belangstelling tegemoet
Met vriendelijke groeten,
Oosterveer Dakdekkers


D. Oosterveer